wciągnąć (się)

wciągnąć (się)
wciągnąć (się) {{/stl_13}}{{stl_17}}ZOB. {{/stl_17}}{{stl_7}}wciągać (się) {{/stl_7}}

Langenscheidt Polski wyjaśnień. 2015.

Игры ⚽ Поможем решить контрольную работу

Look at other dictionaries:

  • wciągać się – wciągnąć się — {{/stl 13}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}1. {{/stl 12}}{{stl 7}} chwytając się czegoś, podciągając się, docierać gdzieś wyżej : {{/stl 7}}{{stl 10}}Wciągnąć się na szczyt. {{/stl 10}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}2. {{/stl 12}}{{stl 8}}pot.… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • wciągnąć — dk Va, wciągnąćnę, wciągnąćniesz, wciągnąćnij, wciągnąćnął, wciągnąćnęła, wciągnąćnęli, wciągnąćnięty, wciągnąćnąwszy wciągać ndk I, wciągnąćam, wciągnąćasz, wciągnąćają, wciągnąćaj, wciągnąćał, wciągnąćany 1. «ciągnąc, wlokąc wprowadzić kogoś,… …   Słownik języka polskiego

  • wciągnąć — kogoś w zasadzkę, w pułapkę itp. «wplątać kogoś w sytuację trudną, bez wyjścia»: Wojsko było teraz znacznie lepiej przygotowane do odpierania ataków. Wyposażone w doskonalszą broń, cierpliwie czekało na szarżę czerwonoskórych, nie dając się… …   Słownik frazeologiczny

  • angażować się – zaangażować się — {{/stl 13}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}1. {{/stl 12}}{{stl 7}} podejmować, przyjmować pracę; zatrudniać się : {{/stl 7}}{{stl 10}}Angażować się do firmy. {{/stl 10}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}2. {{/stl 12}}{{stl 7}} wciągnąć, włączyć się …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • zaangażować — dk IV, zaangażowaćżuję, zaangażowaćżujesz, zaangażowaćżuj, zaangażowaćował, zaangażowaćowany 1. «przyjąć kogoś do pracy, zawrzeć z kimś umowę o pracę» Zaangażować aktora. Zaangażować pracowników do biura, do fabryki. Zaangażować kogoś na… …   Słownik języka polskiego

  • wdać — dk I, wdam, wdasz, wdadzą, wdaj, wdał, wdany wdawać ndk IX, wdaję, wdajesz, wdawaj, wdawał, wdawany, środ. «szyjąc ściągnąć nieco jedną część tkaniny tak, aby zszyć ją równo z drugą, krótszą częścią» Wdać rękaw w wykrój ramienia. wdać się wdawać… …   Słownik języka polskiego

  • pozapisywać — dk VIIIa, pozapisywaćsuję, pozapisywaćsujesz, pozapisywaćsuj, pozapisywaćywał, pozapisywaćywany 1. «zapisać, zanotować wiele czegoś, zapisać w wielu miejscach» Pozapisywać nazwiska, adresy. 2. «pokryć, pozapełniać pismem» Pozapisywać marginesy… …   Słownik języka polskiego

  • wciągać — Wciągnąć kogoś w zasadzkę, w pułapkę itp. «wplątać kogoś w sytuację trudną, bez wyjścia»: Wojsko było teraz znacznie lepiej przygotowane do odpierania ataków. Wyposażone w doskonalszą broń, cierpliwie czekało na szarżę czerwonoskórych, nie dając… …   Słownik frazeologiczny

  • nabrać — dk IX, nabraćbiorę, nabraćbierzesz, nabraćbierz, nabraćbrał, nabraćbrany nabierać ndk I, nabraćam, nabraćasz, nabraćają, nabraćaj, nabraćał, nabraćany 1. «ująć, chwycić coś na co lub w co; zagarnąć, zaczerpnąć» Nabrać wody do wiadra. Nabrać zupy… …   Słownik języka polskiego

  • pociągnąć — dk Va, pociągnąćnę, pociągnąćniesz, pociągnąćnij, pociągnąćnął, pociągnąćnęła, pociągnąćnęli, pociągnąćnąwszy, pociągnąćnięty pociągać ndk I, pociągnąćam, pociągnąćasz, pociągnąćają, pociągnąćaj, pociągnąćał, pociągnąćany 1. «ciągnąc zbliżyć do… …   Słownik języka polskiego

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”